November 2017

05 - 06
November
Ministerial Meeting Health
14 - 15
November
3rd Non Proliferation Directors Group (NPDG)
15 - 16
November
G7 Ministerial Meeting on Gender Equality
15 - 17
November
2nd Global Partnership Working Group (GPWG)
21
November
5° G7 Sherpa Meeting (VTC)
21
November
Deauville Partnership Senior Officials’ Meeting